ILO DİREKTİFLERİ

İndir ILO Direktifleri
ILO-1 Direktifleri
ILO-2 İşsizlik Hakkında Sözleşme
ILO-11 Tarım İsçilerinin Dernek Kurma
ILO-14 Sınai Müesseslerde Hafta Tatili
ILO-15 Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde
ILO-26 Asgari Ücret Tespit Usulleri
ILO-29 Cebri Veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin
ILO-34 Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında
ILO-42 Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
ILO-45 Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların
ILO-53 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar
ILO-55 Gemi Adamlarının Hastalanması
ILO-58 Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların
ILO-59 Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların
ILO-68 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek
ILO-69 Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet
ILO-73 Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine
ILO-77 Çocukların İşe Elverişlikleri
ILO-80 Milletlerarası Çalışma Teşkilatının Değiştirilmesi
ILO-81 Milletlerarası İş Teftişi Hakkındaki
ILO-87 Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme
ILO-88 İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması
ILO-92 Mürettebatın Gemide Barınmasına
ILO-94 Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına
ILO-95 Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme
ILO-96 Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme
ILO-98 Teşkilatlanma ve Kolektif Müzakere Uygulanma
ILO-99 Teşkilatlanma Uygulanma
ILO-100 Erkek ve Kadın Ücret Eşitliği
ILO-105 Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
ILO-108 Gemi Adamları Ulusal Kimlik
ILO-111 Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
ILO-115 İşçilerin İyonizan Karşı
ILO-116 Sonuç̧ Maddelerinin Revizyonuna Dair
ILO-118 Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele
ILO-119 Makinaların Korunma Tertibatı
ILO-122 İstihdam Politikası Sözleşmesi
ILO-123 Yeraltı Madenlerinde Asgari Yaş Hakkında
ILO-127 Tek İşçinin Taşıyabileceği Yük
ILO-133 Mürettebatın Gemide Barınmasına
ILO-134 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin
ILO-135 İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması
ILO-138 İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme
ILO-142 İK Değerlendirilme Mesleki Eğitim
ILO-144 Uluslararası Çalışma Normları Uygulama
ILO-146 Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine
ILO-150 Çalışma Yönetimi Sözleşmesi
ILO-151 Kamu Hizmetinde Örgütlenme
ILO-152 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe
ILO-153 Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri
ILO-155 İSG Çalışma Ortamına Karar Sayısı
ILO-155 İSG Çalışma Ortamına
ILO-158 Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son
ILO-159 Sakatların Mesleki Rehabilitasyon
ILO-161 İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin
ILO-163 Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması
ILO-164 Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması
ILO-166 Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine
ILO-167 İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
ILO-167 İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık
ILO-183 Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması