İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HEDEF SIFIR KAZA OLMALIDIR
SIFIR KAZA KALİTE İLE MÜMKÜNDÜR

KALİTE UYGULANMIŞ VE ÇÖZÜMLENMİŞ DETAYLARIN ÇOKLUĞU İLE ÖLÇÜLÜR.
Bunlar
Kanun, yönetmelik ve standartlardaki talimatlar, şirket ve çalışanların tecrübeleri, firmada belirlenmiş yöntemlerle risklerin hesabı, düzeltilmiş Önlenmiş faaliyetlerin periyodik takibi,
kaliteye götürecek birer detay örneklerdir.

TÜM KAZALAR ÖNLENİLEBİLİR.
KONTROL EDİLEMEYEN ENERJİ VEYA ENERJİNİN TRANSFERİ KAZANIN POTANSİYELİDİR.
Önceden tehlikeleri görülüp riskin hesaplanması ve önlemlerin alınmasında zaman planlaması, kaynakların değerlendirilmesi ve diğer bileşenleri de görev, sorumluluk tanımı ve yetkilendirme tanımlanması ile kontrol altına alınmasını planlayarak sağlamalıyız.
Ancak, çalışanlar da iş körlüğüne düşebilir, hayatta UNDO yapma şansı da yok...
Ortamda alınacak önlemleri kontrol ve izleyen olarak

tehlikeyi gören, ikaz eden, hatırlatan, önlem alınmasına yardım eden çalışanların yardımlarına ihtiyacımız olduğunu da unutmamalıyız.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İyi bir orkestra şefinin idare ettiği orkestradaki tüm enstrümanların çıkardığı sesler iyi algıladığı gibi, İGU da çalışma ortamında tüm disiplinlerdeki tehlikeleri görüp algılamalıdır.
Edinilen tüm bilgi kuyularından ilgi sahasına giren kuyuları derinleştirilip daha derin bilgilerle sahasında farklılıklar yaratılmalıdır.
İyi bir resmin meydana getirilmesinde ressamın kabiliyet ve paletindeki boyaların çeşitliliği ve miktarının etkilediği gibi, İSG yönetim sisteminin mükemmel hale getirmesi için de bilgi paletindeki doğru bilgilerin miktarı etkileyecektir.